SCHOPBOS

SCHOPBOS

4 ha bestaand dennenbos  en 20 ha nieuwe bos.

De bestaande dennenbossen zijn aangeplant op de drogere stukken van de zandrug. Deze zandrug maakt integraal deel uit van de Brabantse Kempen en is belangrijk als habitat zowel voor de open plekken als voor de bossen.

De dennen zijn op volwassen leeftijd gekomen en in natuurlijke omvorming door zomereik en berk. Vele vogelsoorten, insecten en paddenstoelen hebben er hun plaats.

De nieuwe bossen liggen deels in de vallei van de Klein Beek. Deze percelen zijn bijzonder nat en ontvangen door hun ligging (die stoelt op ondiepe klei van de Vlaamse vallei) kwel vanuit de zuidelijk gelegen landduinenrug.

20 ha nieuw bos aangeplant met als hoofdboomsoorten zomereik op de natte percelen en wintereik op de drogere percelen.

Het geheel is aangeplant in een gemend verband met telkens kloempen van 50 boompjes van één soort. Voor de grotere boomsoorten is gekozen uit; zwarte els, es, ruwe berk, beuk, haagbeuk, kers, lijsterbes, zwarte populier enz… Voor de rand- en onderbeplanting is meidoorn, inlandse vogelkers, spork, Gelderse roos, wilde roos en brem aangeplant.

Het gebied heeft zo mooie potenties voor boshabitats als droge bossen, natte bossen en open plekken met schrale graslanden en mogelijk kleine percelen van heide.

Belangrijke soorten zijn; putter, zwarte specht, wespendief, gekraagde roodstaart, bonte vliegenvanger. Kansen zijn er voor de bruine vuurvlinder en de poelkikker.