krankebossen

krankebossen

KRANKEBOSSEN – plantenpracht bij bron en kwel

Net ten noorden van de Beerzelberg liggen de Krankebossen. In deze bossen ontspringt de Itterbeek.  Het bos is speciaal vanwege het ‘kwelwater’. Dat is grondwater vooral afkomstig van Beerzelberg dat onder druk naar de oppervlakte komt. Kwelwater bevat mineralen uit de bodem, zodat er heel wat bijzondere planten groeien die in een gewoon bos niet voorkomen. In de Krankebossen herken je het kwelwater aan de roestige kleur in bepaalde beken. De natte stukken van het gebied zijn begroeid met bos of hooilanden en worden afgewisseld met droge plaatsen, vroegere akkers. De gele bloemen die je rond maart-april op de vochtige ondergrond ziet bloeien zijn dotterbloemen.