grote vijver van klein boom

grote vijver van klein boom

GROTE VIJVER van KLEIN BOOM – paradijs voor watervogels

Vroeger werd, hier achter de huidige gemeentelijke feesthallen van Putte klei gewonnen. Daardoor ontstond een grote kleiwinningsput. Vandaag is dit een prachtig natuurgebied met vijf hectare ongerept wateroppervlak, omzoomd met rietkragen en bos. Geen wonder dat deze vijver het favoriete overwinteringsgebied is voor een keur aan watervogels. Zo kan je hier naast aalscholver en fuut onder meer kuifeend, slobeend, tafeleend en wintertaling spotten. De vogels kunnen ongestoord geobserveerd worden vanuit een kijkhut aan de rand van de Grote Vijver. Het water is niet alleen een paradijs voor vogels, het vormt ook een trekpleister voor salamanders en libellen. Bij de poelen en in de moerasjes aan de rand van het bos leven heel wat amfibieƫn. En ook het aantal merkwaardige planten in het gebied is opvallend. Zo kan je hier breedbladige wespenorchis, kardinaalsmuts, gelderse roos en hondsroos ontdekken. Je kan dit kwetsbare gebied enkel bezoeken met een gids die je kan aanvragen bij Natuurpunt De Putter.