peulisbossen

peulisbossen

PEULISBOSSEN – bos met natte voeten

Tussen Peulis en Rijmenam vind je de Peulisbossen.
De Peulisbossen zijn erg vochtig, ze vormen immers het overstromingsgebied van de Rehaegenbeek, waardoor de omliggende dorpen gespaard blijven van overstromingen.
Het vele water zorgt er ook voor dat je er een aantal bijzondere planten kan bewonderen die erg houden van een vochtige omgeving zoals gele waterkers, beekpunge, watertorkruid en verschillende zeggesoorten.
Ook tal van dieren vinden in de Peulisbossen en omliggende weilanden met houtkanten een veilig leefgebied. De schuwe houtsnip verschuilt zich in het bos, terwijl wintertaling en alpenwatersalamander zich als vissen in het water voelen in de vele poelen en beken.
Buizerd, bosuil en sperwer jagen er op hun prooi. En ook de havik brengt hier ieder jaar zijn nest jongen groot.